Nuvarande aktiva svenska publikationer

Disneyaniaskärmbild

Disneyania

Sveriges största oberoende allsidiga webbplats om Disneys verk startade den 26 april 1996. Målet är att på ett sakligt och objektivt sätt förmedla information om framförallt de animerade filmerna och tecknade serierna från Disney och Pixar.
Skärmbild av Tonakai Anime

Tonakai Anime & Manga

Webbplats med fokus på japanska serier och animerad film hade sin relativt blygsamma premiär ett par år efter millennieskiftet – den nuvarande webbplatsen är till största delen en efterföljare till Nabiki Project från 2002 – och har som mål att erbjuda en översikt av de serier och animerade filmer från Japan som finns utgivna på svenska. Fokus ligger på produktion av eget redaktionellt innehåll.
Skärmbild av Tonakai World

Tonakai World (tvåspråkig; under planering)

Tonakai World är planerad att bli en samlingsplats för Johan Rhens artiklar och notiser inom området omvärldsbevakning och -analys och som sådan en efterföljare till Tonakai Europe och andra tidigare, mer ostrukturerade webbpublikationer. För närvarande är webbplatsen under uppbyggnad och äldre, tidigare publicerat material är planerat att återpubliceras på Tonakai World när författarens tid så tillåter.

Om Tonakaistudio.com

Tonakai Studio är efterföljaren till JRO Productions och fungerar numera enbart som publishing house för egna produktioner på svenska och engelska efter att tidigare även utfört webbdesign och textproduktion för andra uppdragsgivare. Ledstjärnorna framför andra är att erbjuda enkelhet och klarhet i design, eget redaktionellt material av hög kvalitet, och respekt för upphovsrätten.

Johan Rhen, Tonakai Studios grundare och ägare, är utbildad geograf (fil.mag.) och statsvetare med bland annat ett stort intresse för grafisk konst och animation. Han har varit verksam inom webbpubliceringsbranschen sedan 1996. Ytterligare info av mer privat karaktär finns i anslutning till Tonakai Studios engelska sidor.